אוברי דה-גריי ב- YNET

"מה הייתם אומרים אילו היינו מספרים לכם שאפשר לנצח את הזיקנה ואפילו את המוות? החוקר והסופר אוברי דה גריי אומר שמה שנשמע לנו כמו מדע בדיוני מתקרב להפוך למציאות"

אוברי דה-גרי הוא האיש שהצית בי לפני שנים רבות את התקווה להארכת חיים רדיקאלית.
שמעתי אותו כעת מתראיין ל- YNET, ומה שמעניין באוברי (בעיני), היא לא העבודה המדעית שלו, אלא דווקא העבודה השיווקית שלו.
מדובר במישהו שהתנסה באינספור עימותים ודיונים פוליטיים, מדעיים ופילוסופיים סביב הנושא של הארכת חיים רדיקאלית. והדרך שבה הוא בוחר להציג את הנושא מרתקת בעיני.

בתמצות: הוא מסית את השאלה מ- "האם לדעתך אנשים צריכים לחיות 1000 שנה", לשאלה "האם אני מאמין שצריך להשאיר אנשים בריאים". מרגע שהוא מסית את השאלה לבריאות (ורפואה), הוא מנטרל אוטומאטית את החיבור שאנשים עושים בין אריכות חיים לבין איכות חיים רדודה בזיקנה.
דבר שני שהוא עושה, זה הוא מתמקד בזכויות של אנשים לחיים בריאים, בעודו משאיר את הדיונים על "איך יהיה מקום לכולם" ו- "זה לא טיבעי" וכו' – לשיחות שצריכות להתמודד מול זכות לבריאות (שזו זכות שהרבה אנשים מאמינים בה לא מעט).

להמשיך לקרוא אוברי דה-גריי ב- YNET

Conference "The Biology of Longevity and Quality of Life" – Bar Ilan – March 26 – Israel Science Day

Bar Ilan March 26 Biology of Longevity English

Program PDF

Dear Colleagues,

We are happy to invite you to the conference "The Biology of Longevity and Quality of Life" that will take place on Israel Science Day, March 26, in Bar Ilan University, in the Mintz Auditorium (Building 403). The conference will feature some of the recent Israeli and International research on aging, and experimental ways of its postponement and extension of healthy lifespan.

Attached please find the conference program. The attendance is free.

Please forward this invitation to your mailing lists.

Looking forward to seeing you at the conference!

The organizing committee

Prof. Haim Cohen – Bar Ilan University
Dr. Ilia Stambler – Bar Ilan University

Program PDF

The Conference Program

The Biology of Longevity and Quality of Life

Gathering 09:30-10:00
Prof. Haim Cohen – Bar Ilan University, Conference opening 10:00-10:10
Introductory Panel
Prof. Gregory Livshits – Tel Aviv University, Genetics, Genomics and Metabolomics of Muscular Mass Variation 10:10-10:40
Prof. Esther Priel – Ben Gurion University,   A possible novel therapeutic approach for healthy longevity using telomerase increasing compounds 10:40-11:10
Keren Yizhak – Tel Aviv University, Model-based identification of drug targets that revert disrupted metabolism and its application to aging 11:10-11:40

11.40-12.50 – Break

The Central Panel

Prof. Benjamin Ehrenberg – Bar Ilan University, Vice President for Research, Panel opening 13:00-13:10
Prof. Nurit Yirmiya – Chief Scientist of the Ministry of Science, Greetings to the participants 13:10-13:20
Dr. Aubrey de Grey – SENS Research Foundation (US),Keeping people healthy in old age with regenerative medicine 13:20-13:40
Prof. Haim Cohen – Bar Ilan University, Extending healthy lifespan by SIRT6 13:40-13:50
Prof. Gil Atzmon – Haifa University, 100 the New 70 13:50-14:00
Dr. Nirit Lev – Rabin Medical Center, Recent developments in the treatment of neurodegenerative diseases of old age 14:00-14:10
Dr. Sivan Korenblit – Bar Ilan University, An ageless task: resolving the stress of misfolded proteins 14:10-14:20
Dr. Ilia Stambler – Bar llan University, The need for public awareness and support of longevity research 14:20-14:30

Closing Panel 

Dr. Yael Heifetz – Hebrew University, Aging and Reproduction – Old Flies’ Stories 15:00-15:30
Prof. Yosef Gruenbaum – Hebrew University, The crosstalk between aging, metabolism and lamins 15:30-16:00
Dr. Aubrey de GreyDiscussion, The importance of a research effort in the biology of aging and healthy lifespan extension 16:00-16:30

 

Entrance is free

Law Proposal for the Establishment of the National Advisory Committee for the Promotion of Longevity and Quality of Life for the Elderly Population – updated version

800px-Knesset_building

Knesset 19

Law Proposal for the Establishment of the National Advisory Committee for the Promotion of

Longevity and Quality of Life for the Elderly Population

(Note: Content parts – "Rationale", Sections 1-6, Section G – "Amendments to other laws",

Administrative parts – sections – 7-27

Hebrew version – http://www.singulariut.com/2013/03/659)

 

Rationale

The longevity and quality of life of the elderly population are crucial national priorities, necessary for the normal functioning of the entire society. On the contrary, the deteriorative aging process is the root cause and main endangering factor for most chronic diseases afflicting the developed world generally and Israel in particular.

The death rate in Israel is approximately 0.52%, out of which over 90% die as a result of age-related diseases due to the aging process.  In other words, each year approximately 40,000 residents of Israel die from aging, twice the number of all the casualties of war throughout the country’s history, and twice the number of all deaths from traffic accidents throughout the country’s history.

According to the report of the Bank of Israel, published in March 2012, both the private and public national expenditures on the senescent population in Israel (persons over 65 years old, comprising about 10% of the country’s population) is NIS 9.9 billion (~$ 2.5 billion) yearly, which comprises 1.2% of the entire Gross Domestic Product.

Aging is a basic material process manifesting in the accumulation of damage, the gradual deregulation of metabolic balance, and impairment of normal functioning. This is a process causing the largest proportion of disability and mortality, and is the major endangering factor for most chronic diseases, such as cancer, heart disease, type 2 diabetes, dementia, and other diseases – and it should be treated accordingly.

Yet, medical research in Israel and other developed countries focuses on the symptoms of the deteriorative aging process and not on its prevention or treatment. Despite their immediate importance, palliative measures, such as increasing nursing care, will not drastically improve the healthy longevity of the elderly, will not resolve the economic burden and human suffering caused by the process of aging, but will only slightly relieve and postpone them. In contrast, investments and efforts in the research and development directed toward prevention and treatment of the deteriorative aging process, if given sufficient support, may be able to bring about a substantial improvement.

 While the deteriorative aging process, that is the accumulation of structural damage, impairment of metabolic balance and functioning, is a disabling and debilitating process that requires prevention and treatment; the rise in healthy life-expectancy is its cure. In other words, the spiritual maturation during the years and the increase in healthy life expectancy are not and should not be synonymous with degeneration and deterioration.

The trends of increasing healthy life-expectancy, as well as the results of basic research on aging, indicate the practical possibility of intervention into the aging process and the chronic diseases derived from it, and as a result demonstrate the practical possibility of healthy life extension for the elderly population.

This positive process can be reinforced and accelerated for the long term by regulated support of basic and applied research, as well as technological, industrial and environmental development directed toward delaying and treatment of the deteriorative aging process and for improving the quantity and quality of life for the elderly population.

These measures will reduce the burden of the aging process on Israeli economy and will alleviate the suffering of the aged and the grief of their close ones. On the positive side, if granted sufficient support, these measures can increase the healthy life expectancy for the elderly, extend their period of productivity and their contribution to the society, and enhance their sense of enjoyment, purpose and valuation of life.

In view of this and in accordance to the Basic Law: Human Dignity and Liberty, and in accordance to the Jewish principle: “Do not reject a soul for another soul” – there is a need to give to the Promotion of Longevity and Quality of Life for the Elderly Population the necessary support that they deserves, and hence establish the National Advisory Committee for the Promotion of Longevity and Quality of Life for the Elderly Population.

  להמשיך לקרוא Law Proposal for the Establishment of the National Advisory Committee for the Promotion of Longevity and Quality of Life for the Elderly Population – updated version

הצעת חוק הקמת ועדה לאומית מייעצת לאריכות ואיכות החיים לאוכלוסיה המבוגרת – הגרסה המעודכנת

448px-Knesset_Menorah_P5200005

הכנסת התשע-עשרה

 

הצעת חוק הקמת ועדה לאומית מייעצת

לאריכות ואיכות החיים לאוכלוסיה המבוגרת

(הערות: פרקי תוכן – "דברי הסבר", פרק א' "פרשנות" סעיפים 1-5, סעיף 6 "מועצת הוועדה", סימן ז' "תיקונים לחוקים אחרים",

הסעיפים האדמיניסטרטיביים – 7-27

הגרסה האנגלית http://www.singulariut.com/2013/03/671 )

דברי הסבר

האריכות ואיכות החיים הבריאים של האוכלוסיה המבוגרת הן עדיפויות לאומיות ראשוניות הנחוצות לתפקוד תקין של כלל החברה. בניגוד לכך, תהליך ההזדקנות הניווני הנו השורש וגורם הסיכון העיקרי לרוב המחלות הכרוניות הפוקדות את העולם המפותח בכלל ואת ישראל בפרט.

שיעור התמותה בישראל עומד על כ-0.52%. מתוך שיעור זה למעלה מ-90% מתים עקב מחלות התלויות בגיל כתוצאה מתהליך ההזדקנות. במילים אחרות, בכל שנה מתים כ-40,000 ישראלים ממחלות אלה, פי 2 ממספר כל חללי מערכות ישראל לדורותיהם, פי 2 ממספר כל הרוגי תאונות הדרכים לדורותיהם.

לפי דו"ח בנק ישראל שפורסם במרץ 2012, ההוצאה הלאומית – הציבורית והפרטית – לטיפול באוכלוסיית הקשישים בישראל (כ-10% מכלל האוכלוסיה שהם מעל גיל 65) מגיעה לכ-9.9 מיליארד ש"ח בשנה, שהם כ-1.2% מסך כל התוצר הלאומי.

תהליך ההזדקנות הוא תהליך חומרי בסיסי המתבטא בהצטברות נזקים, הפרת האיזון המטבולי ופגיעה בתפקוד התקין. זהו תהליך אשר גורם לשיעור המוגבלות והתמותה הגבוה ביותר, אשר מהווה גורם הסיכון המכריע לרוב המחלות הכרוניות – כגון סרטן, מחלות לב, סכרת, דמנציה ועוד – ויש להתייחס אליו בהתאם.

עם זאת, המחקר הרפואי בישראל ובשאר המדינות המפותחות מתרכז בסימפטומים של תהליך ההזדקנות ולא במניעתו או טיפולו. למרות חשיבותם המיידית, אמצעים פליאטיביים כמו טיפול סיעודי לא ישפרו את אריכות החיים הבריאים לאוכלוסיה המבוגרת בצורה דרמטית, ולא יפתרו את בעיית הנטל הכלכלי או את הסבל האנושי הכרוכים בהליך ההזדקנות, אלא רק יקלו עליהם וידחו אותם במעט. לעומת זאת, השקעות ומאמצים במחקר ופיתוח למניעה וטיפול של הנזק הנגרם ע"י תהליך ההזדקנות הניווני, בהינתן תמיכה מספקת, עשויים להביא לשיפור משמעותי.

כאמור באם תהליך ההזדקנות, דהיינו הצטברות הנזקים המבניים וההפרה הדרגתית של האיזון המטבולי והתפקוד התקין, הוא תהליך מגביל ומחליא המצריך מניעה וטיפול, העלייה בתוחלת החיים הבריאים היא המזור לו. ובמילים אחרות, ההתבגרות הנפשית עם השנים והעלייה באורך החיים הבריאים אינם ולא צריכים להיות מילים נרדפות להזדקנות ניוונית והידרדרות.

מגמות העלייה בתוחלת החיים הבריאים, בנוסף לממצאי מחקר בסיסי אודות תהליך ההזדקנות, מצביעים על האפשרות המעשית של התערבות בתהליך ההזדקנות ובמחלות הכרוניות הנגזרות ממנו, וכתוצאה מכך על האפשרות של הארכת חיים בריאים לאוכלוסיה המבוגרת.

ניתן להגביר ולזרז תהליך חיובי זה לטווח ארוך על ידי עידוד מבוקר של מחקר בסיסי ויישומי, וכן פיתוח טכנולוגי, תעשייתי וסביבתי המכוונים לעיכוב וטיפול של תהליך ההזדקנות ולמען אריכות ואיכות החיים לאוכלוסיה המבוגרת. אמצעים אלה עשויים לצמצם את נטל תהליך ההזדקנות על המשק הישראלי, את סבל המזדקנים ואת שכול יקיריהם. ולחיוב, בהינתן תמיכה מספקת, הם עשויים להאריך את תוחלת החיים הבריאים לאוכלוסיה המבוגרת, להגביר את תקופת תעסוקתם ותרומתם לפיתוח החברה הישראלית, ולהעצים את תחושת ההנאה, היעוד והערך בחייהם.

אי לכך ובהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכן על פי העיקרון היהודי "אין דוחים נפש מפני נפש", יש לתת לפיתוח אמצעים למען אריכות ואיכות החיים לאוכלוסיה המבוגרת את התמיכה הראויה להם, ומכאן להקים ועדה מייעצת ומתאמת לאריכות ואיכות החיים לאוכלוסיה המבוגרת.

להמשיך לקרוא הצעת חוק הקמת ועדה לאומית מייעצת לאריכות ואיכות החיים לאוכלוסיה המבוגרת – הגרסה המעודכנת

The idea of life extension entering mainstream in Israel

 

The 8th European Congress of Biogerontology: Healthy Aging and Regenerative Medicine, that took place on March 10-13, in Beer Sheva University and the Dead Sea, Israel, was a huge success. This was just a continuous series of amazing presentations.

Panels ranged from the “Integrative view on ageing and related pathology,” through “Stem cells, induced pluripotency and tissue remodeling”;  “Fibroproliferative repair – an emerging challenge of the 21st century”; “Cellular senescence, immunoaging and immunocorrection”; “Novel strategies for the treatment of neuro- and muscle-degeneration”; “Genetics and epigenetics of ageing and longevity”; “Biomarkers and signatures of ageing”;

and finally the panel on “Lifespan extension – where we are and where to go?” and the Round Table “Converging Science and Health Policy: Is Ageing a Common Mechanism of Age-Related Diseases?”

The complete book of abstracts can be downloaded here.

The general consensus at the conference, as expressed in the final round table, can be paraphrased: ‘Yes, aging is the root cause of age-related chronic diseases, hence, in order to combat disease, strong scientific, medical and societal efforts should be directed toward combating aging itself.’  Adopting and spreading this view can produce wide ranging positive impacts on public health and research policy.

And generally it was just a great pleasure and honor to meet all those wonderful people who have dedicated their lives to the fight against aging and death.

Many thanks to Prof. Vadim Fraifeld of Beer Sheva University for organizing this fantastic and influential event!

The conference, and the topic of life extension generally, received wide coverage in the Israeli media. First and foremost, the topic was covered yesterday, March 16, on Channel 2, in the widely watched Weekend News in the program by Lee Abramivich entitled “Soon: Life Eternal?” (Bekarov: Hayey Netzach?).

(See here, minutes 37.30-47.00 in the full movie, or click on the icon downward showing Aubrey de Grey for the specific segment.)

In addition, at the same prime time, Channel 10 produced an additional program in its News Magazine hosted by Oshrat Kotler, entitled “We will live to the age of 200” (Nihye ad gil 200). However, unlike biological life extension in the former program, this program focused on cybernetic/bionic approaches for extending longevity.

(See here, minutes 40.20-53.40 in the full movie, or click on the icon to the left showing the bionic organism for the specific segment.)

Yet the common subject in both programs was the same: the practical possibility of significant (and even radical) life extension. Altogether, it can be estimated, the 2 programs were watched by over 1.5 million people. More reports in several Israeli newspapers are forthcoming soon (the list will be updated).

Thus, it can be safely said that, even though not yet universally shared, the idea of significant or even radical life extension is beginning to enter the mainstream in Israel.

בקרוב: חיי נצח? (10 דקות של כתבה מערוץ 2 על ביקורו של אוברי דה-גרי בישראל בשבוע שעבר)

אם היו אומרים לכם שתוכלו לחיות עד גיל 200, 300 ואולי אפילו אלף – זה בטח היה מעלה אצלכם גיחוך. אבל יש לא מעט מדענים שטוענים שבעוד כמה עשרות שנים, תימצא הטכנולוגיה שתאפשר להאריך את חיי האדם באופן כזה, שהוא יישאר צעיר ובריא גם בגיל מתקדם. הכירו את המדען שהכריז מלחמה על המוות

כך ייראה האדם בעתיד, מדענים: "נחייה עד גיל 200" – 13 דקות על קידמה מערוץ 10

פיתוחים רבים בתחום המדע מביאים מדענים בעלי שם עולמי להאמין כי תוחלת חייו של האדם תעלה בקרוב באופן משמעותי. "בעתיד נראה ראשים של אנשים בתך מערכות רובוטיות", הם טוענים. "אנחנו נחדיר לגוף האדם מיליוני מחשבים מיניאטורים שיודעים לתקן דברים כמו תאי סרטן", מסביר ד"ר עידו בצלת

(מקור)

יום העתיד בסימן אריכות החיים – 1 במרץ, 10.00, בר-אילן

חברים יקרים

מאז השנה שעברה, קיימת יוזמה לחגוג את ה-1 במרץ כ-"יום העתיד" הבינלאומי http://futureday.org/
השנה "יום העתיד" יעבור בסימן "אריכות החיים" באירועים שמאורגנים ברחבי העולם על ידי "הקואליציה הבינלאומית לאריכות החיים"
http://longevityalliance.org/celebrating-longevity-on-the-international-future-day-march-1/
והדיונים כאן
http://www.facebook.com/groups/longevity.party/

היוזמה הופצה במדיה העתידנית והטרנסהומניסטית
http://hplusmagazine.com/2013/01/28/proposal-celebrating-longevity-on-the-international-future-day-march-1/
http://ieet.org/index.php/IEET/more/stambler20130128
http://transhumanity.net/news/entry/celebrating-longevity-on-the-international-future-day-march-1

בישראל יצוין השנה יום העתיד בסימן אריכות החיים בפעם הראשונה, ב-1 למרץ, יום שישי, ב-10 בבוקר, באוניברסיטת בר-אילן, מתחם 502 (באזור "מורשת ישראל" בחלק הצפוני של הקמפוס), בניין 43 , גם ידוע כ-"בית הסטודנט" של התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה.

בתוכנית

– דר' איליה סטמבלר – "העבר והעתיד של הארכת החיים"

– דיווח על הפעילות של "הקואליציה הבינלאומית לאריכות החיים" ודיון בפעילויות האפשריות בארץ.

הכניסה חופשית

עמוד הפייסבוק

לפרטים נא ליצר קשר עם איליה סטמבלר

[email protected] gmail.com

 

נקווה לראותכם בחגיגות העתיד ואריכות החיים!

(הירשמו כמנויים – וקבלו עידכונים על מאמרים חדשים ואירועים)