2 thoughts on “ריי קורצווייל בועידת נשיא ישראל 2009”

 1. דברים יפים שאומר נשיא המדינה, שמעון פרס, לפני חודש בטקס הענקת פרסים למספר חברות טכנולוגיות:

  "העולם רץ קדימה בקצב מסחרר. בעתיד הלא רחוק, אולי אפילו בעשור הבא, שוב נראה עולם חדש. כל זה כתוצאה משילוב של שלושה תהליכים: יכולת המחשוב עלתה, לפי פרופ' ריי קורצוויל, פי מיליון מאז המחשב הראשון, לפני עשרים וחמש שנים. מקביל גדל מספר המדענים מרבבות למיליונים.

  התהליך השלישי, אולי החשוב מכולם. הוא חקר המוח. עד תה האדם השקיע בחקר הטבע, וזנח את מחקר טבע האדם. המוח האנושי הוא החושף את סודות היקום, אף על פי שעד עכשיו הוא נותר כסוד הכמוס.

  לפני מספר שנים סברתי שהננו-טכנולוגיה עומדת בפסגת תגליות המדעיות. זה היה נכון. עכשיו אני מאמין שהמוח יגרום למהפכה הגדולה ביותר במדע ובתעשייה כאחד. ישנם כבר בישראל מדענים ומפעלים בתחום הזה המעניקים לנו תקווה הישאר בשורה הראשונה של המדע החדיש. בעזרת המוח פענחנו את סודות הגרעין, אבל שמטנו את השליטה עליו. בעזרת חקר המוח נגלה מהו אופיו של השולט בניצול האנרגיה גרעינית.

  המראָה היא אחד האביזרים החשובים לחיינו. היא מכריחה ותנו להסתרק, להתרחץ, להתלבש, היא השתקפות של צוּרתנו החיצונית. מָרְאָה "פנים אנושית", תצביע, בבוא היום, על ההבדל החשוב ביותר בחיים, בין טוב לבין רע. בהמשך תקום ערכת שלמה שתוכל לחדש את איברי האדם, לתחזק אותם, לשכלל אותם.

  מה שנראה היום כדימיוני יהיה המציאות הבאה"

  איזה נשיא, אני כל כך גאה בו!

השאר תגובה